O nama

NiPPOS proizvodi nastaju kao plod dugogodišnjeg rada u razrednoj nastavi. Primijetili smo potrebu za didaktičkim igrama, igračkama i pomagalima za djecu osnovnoškolske dobi koja slijede godišnji izvedbeni kurikulum te olakšavaju učenje kroz igru. Našim proizvodima djeci se jasnije predstavlja gradivo te ih se potiče na njima zanimljivije učenje i brže usvajanje nastavnih pojmova i vještina. Igra kao djeci najdraža aktivnost i drvo kao njima omiljeni materijal su nam inspiracija za stvaranje edukativnih igračaka i pomagala koja prate nastavni plan i program osnovne škole.

Proizvode osmišljavamo kao pomoć djeci pri učenju nastavnog gradiva, u razvijanju sposobnosti i vještina te usvajanju navika i odgojnih vrijednosti. Jedan proizvod najčešće objedinjuje više nastavnih tema i njime pokušavamo zahvatiti što veći opseg gradiva (npr. matematika: zbrajanje-oduzimanje, prethodnik-sljedbenik, manji-veći-jednak, iza-ispred-između, itd.). Očiglednost pri učenju (ZORNOST) je djeci najpotrebnija, a igračka kojom je zorno prikazana vještina ili gradivo se pokazala kao izvrsno pomagalo u učenju. Takav oblik motivacije i demonstracije je vrlo bitan za darovitu djecu, kao i za djecu s teškoćama u razvoju.

Uz poboljšanje kvalitete obrazovanja naša namjera je jačanje ekološke svijesti i ljubavi prema prirodi, poticanje reciklaže i očuvanje okoliša. Inovativnost vlastitih proizvoda dodatno naglašavamo prirodnom ambalažom od jute i pamuka koja je osmišljena na način da se može koristiti kao ruksak ili torbica nakon što se proizvod stavi u uporabu, čime potičemo održivost kroz prirodne materijale iz obnovljivih izvora i ne stvaramo dodatan otpad (Zero Waste filozofija). Drvo koje koristimo za naše proizvode potječe iz obnovljivih izvora hrvatskih šuma i dobavljeno je od hrvatskog proizvođača.

Mi smo mala obiteljska radionica u kojoj sve radimo sami. Svaki proizvod pomno osmišljavamo, dizajniramo i usavršavamo kroz brojne prototipove i testiranja. Rubove pomagala strojno obrađujemo i zaobljavamo, a površine ručno zaglađujemo kako bi pomagala bila podatna i sigurna u dječjim rukama. Koristimo isključivo specijalna ljepila i boje koje su prikladne za izradu dječjih igračaka i zadovoljavaju stroge norme.

Želimo da zajedno s djecom uživate u našim NiPPOS proizvodima.

    Tihana & Matko