Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti podataka odnosi se na web-mjesto www.nippos.hr kojima upravlja TiM, suvl. Matko Hrvatin i Tihana Hrvatin, Doričići 13, 51221 Kostrena kao Voditelj obrade osobnih podataka.

TiM poštuje Vašu privatnost i temelji svoje internetske stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo.

Izjava o zaštiti privatnosti podataka (u nastavku: Izjava) uređuje način postupanja s Vašim osobnim podatcima koji se prikupljaju i obrađuju prilikom posjeta Internet stranici, te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama www.nippos.hr (u nastavku: Internet stranica).

Ovom Izjavom obvezujemo se da ćemo zaštiti privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše Internet stranice, te sigurnost osobnih podataka koji su nam dostupni putem gore navedene stranice.

Korištenjem ove Internet stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na Vašem uređaju.

Prikupljanje podataka

Našu Internet stranicu možete koristiti bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice, osim ukoliko je to potrebno da bismo Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje našeg proizvoda u skladu s Vašim zahtjevom. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te Vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

TiM kao Voditelj obrade osobnih podataka, u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovara za obradu i čuvanje Vaših podataka.

Obvezujemo se štititi osobne podatke kupaca, korisnika i klijenata na način da se svi podatci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Prikupljat ćemo samo nužne, osnovne podatke o kupcima, korisnicima i klijentima koji su nam potrebni za ostvarenje kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge i kako bi ispunili zakonske i regulatorne obveze.

Ponajprije se radi o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

ime i prezime,

adresu,

broj telefona i/ili mobilnog telefona

e-mail adresu.

Informirati ćemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka i redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Od ovoga se izuzimaju oni slučajevi kad je Prodavatelj dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke kupaca po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom.

Svi djelatnici obrta TiM i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti podataka.

Osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru registracije, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, u okviru narudžbe proizvoda ili usluga čime pristajete odnosno dajete privolu za njihovo korištenje.

Društvo neće prosljeđivati osobne podatke bez Vaše prethodne suglasnosti, osim:

  • Vanjskim izvođačima koji obrađuju podatke samo za ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom Društva
  • Državnim organima vlasti na temelju njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka

Svrha korištenja

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke, radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su: prodaja proizvoda i usluga, marketinške aktivnosti, zaprimanja prigovora, pritužbi i reklamacija, dostava kupljenih proizvoda i druge zakonske obveze koje proizlaze iz našeg poslovanja. Podatke koje prikupimo koristit će se samo u svrhe pružanja proizvoda i usluga, sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza ili u druge svrhe za koje ste dali svoju privolu, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Korisnici naših stranica u svakom trenutku imaju sljedeća prava: 

  • pravo na pristup podatcima i uvid u podatke 
  • pravo na informiranje o obradi osobnih podataka 
  • pravo ne prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak netočnih i dopunu nepotpunih podataka 
  • pravo na brisanje podatka, u slučajevima kao što je povlačenje privole i prestanak svrhe za obradu

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas: putem e-mail adrese info@nippos.hr.

Čuvanje podataka

Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako Zakon ne propisuje drugačije. Podatke koje smo prikupili u svrhu pružanja prodajnih transakcija čuvat ćemo još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (npr. transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.). Prikupljeni podatci brišu se nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a podatci koji su prikupljeni zbog obrada koje se temelje na zakonskoj osnovi, čuvat ćemo sukladno vremenskim ograničenjima prema zakonskim odredbama (npr. Zakon o računovodstvu).

Pažljivo ćemo pohraniti sve podatke u našim internim bazama i našim internim poslužiteljima i nećemo ih se prosljeđivati bez Vaše prethodne suglasnosti.

Uporaba osobnih podataka za marketinške aktivnosti

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti iz naše ponude putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. Na adresu elektroničke pošte korisnika dostavljat ćemo informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru.

Upotreba kolačića (cookies)

Na ovoj Internet stranici koristimo tzv. „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na Vašem uređaju putem Vašeg pretraživača. Kolačići pohranjuju određene informacije (npr. jezik operacijskog sustava ili postavke stranice) i putem Vašeg pretraživača prepoznaju Vaše posjete Internet stranicama (ovisno o trajanju kolačića).

Ova Internet stranica koristi dvije vrste kolačića: (1) tehnički potrebne kolačiće, bez kojih bi funkcionalnost ove Internet stranice bila ograničene i (2) dodatne kolačiće.

Dodatne kolačiće koristimo samo s Vašom prethodnom privolom. Ako ovu Internet stranicu posjećujete prvi put, na stranici će se pojaviti obavijest kojom Vas pozivamo da date privolu za korištenje dodatnih kolačića. Ukoliko nam date svoju privolu, pohranit ćemo kolačić na Vaše računalo i ta se obavijest neće pojavljivati sve dok je valjan vijek trajanja kolačića. Nakon isteka valjanosti trajanja kolačića ili ako kolačić prije toga aktivno izbrišete, obavijest će se ponovno pojaviti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta ovoj Internet stranici, te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole.

Odobrenje za korištenje dodatnih kolačića možete u svako doba opozvati. Naravno, našu Internet stranicu možete koristiti i bez kolačića (uključujući i tehnički potrebne kolačiće). U postavkama Vašeg pretraživača možete u svako doba ograničiti ili deaktivirati korištenje kolačića. Međutim, to može dovesti do ograničenih funkcionalnosti i utječe na pristupačnost ove stranice.

Sigurnost

Vaši osobni podaci zaštićeni su u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka koja osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka u skladu s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugih važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

TiM koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi se Vaše podatke zaštitilo od manipulacija, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Bilo koji osobni podatak koji ste nam stavili na raspolaganje, u prijenosu će biti enkriptiran kako bi se izbjegla zlouporaba podataka od strane trećih osoba. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.

Za kopiranje podataka u drugu organizaciju možete zatražiti kopiju podataka u uobičajenom obliku koji se može čitati u stroju. Ako želite to učiniti, upotrijebite podatke za kontakt u nastavku.

Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke u suprotnosti s važećim zakonima i propisima o privatnosti, možete nas obavijestiti putem pojedinosti o kontaktu u nastavku, uredno ćemo postupati s Vašom žalbom. Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog na adresu TiM-a, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka

Korisnici mogu Službenika za zaštitu podataka kontaktirati putem e-mail adrese: info@nippos.hr, na poštansku adresu društva: TiM, suvl. Matko Hrvatin i Tihana Hrvatin, Doričići 13, 51221 Kostrena, Hrvatska.

TiM zadržava pravo izmjene ove Izjave objavljivanjem izmijenjenog teksta na Internet stranici. Novi tekst Izjave stupa na snagu odmah po objavi na Internet stranici. Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o privatnosti kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje, razumije i prihvaća sve uvjete u izmijenjenoj ili dopunjenoj Izjavi o privatnosti podataka. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.